Skip to main content
Kvalitetsvarer // Fast frakt kr. 69,- // Fri frakt over kr. 1200,- // Rask levering på lagerførte varer
mange opplever mer treningslyst og sexlyst ved å bruke YTE

Eggeekstrakt for bedre helse og vitalitet

I over 100 år har egg vært kjent som et komplett næringsmiddel, med alle nødvendige næringsstoffer foruten vitamin C. Eggens hvite inneholder essensielle aminosyrer, mens plommen inneholder lecitin, kolesterol, flerumettede fettsyrer og vitamin D.

På 1920-tallet viste forskning at ekstrakt fra delvis rugede hønseegg kunne være gunstig for kreftpasienter. Men med fremveksten av syntetiske cellegifter ble videre forskning hindret. Nå foreligger et interessant produkt, YTE®, et innovativt produkt basert på et patentert eggehviteekstrakt fra befruktede, delvis rugede hønseegg. Dette kosttilskuddet, som er produsert i Norge, har vist lovende helsefordeler.

Hva er YTE®?

Tilskuddet produseres for DC Pharma, Farmannsveien 18, 3111 Tønsberg. Det selges i myke kapsler som inneholder en naturlig kombinasjon av aminosyrer og glykopeptider (aminosyrer bundet til glukose). Disse kan bidra til å normalisere produksjonen av testosteron og redusere nivået av stresshormonet kortisol. 

Hver kapsel inneholder proteinpeptider fra eggalbuminisolat (400 mg), hypromellose (hydroksylpropyl metylcellulose), konsentrat av organisk risskall, ekstrakt av organisk riskli og risskall, organisk arabisk gummi, solsikkeolje, spansk pepperblomst og metylkobalamin (vitamin B12–80 µg). 

Anbefalingen er å innta fire kapsler per dag, eventuelt 2 før frokost og 2 senere. 

Studier

Produsenten redegjør for foreliggende prekliniske og kliniske studier fra 1992–1997 i et kompendium. Her redegjøres for disse, i tillegg til studier rapportert i fagfellevurderte tidsskrifter:

YTE kan bidra som en seksuell forsterker
YTE kan bidra som en seksuell forsterker: – Økning i lyst til å delta i seksuell aktivitet – Økning i evnen til å oppnå orgasme – Økt intensitet på orgasmer

Studie 1 – seksuell lyst

Denne var en dobbeltblind, randomisert studie utført av forsker Erling Thom, PhD (1939–2018), i 1992 for å undersøke virkningene på seksuallysten hos 16 middelaldrende, friske menn i alderen 47–60 år. Gruppe A inntok to ganger daglig et aktivt preparat tilsvarende 3,35 g YTE i 3 uker, etterfulgt av et uvirksomt preparat i 3 uker. Gruppe B fikk først et inaktivt stoff i 3 uker og deretter samme dose YTE i 3 uker. 

Effekten ble målt med visuell analog skåre (VAS) på 10 cm ved slutten av hver uke og anga seksuell lyst. VAS er en visuell skala der deltakerne krysser av på en skala, som gjerne går fra 1 til 10. Deltakerne skåret signifikant høyere etter to og tre uker. Resultatene ble i 1997 rapportert i et fagfellevurdert tidsskrift.

Studie 2 – økt libido

I 1992/1993 ble den første studien fulgt opp med tilsvarende metode av dr. K. O. Svendsen, dr. Christiansen og Erling Thom. Her deltok 31 friske menn i alderen 38–65 år, som alternerte mellom aktivt og inaktivt stoff i 6 perioder à 2 uker. Også her viste inntak av aktivt stoff signifikant forbedret libido, mens måling av testosteronnivået hos 11 deltakere ikke ga signifikant økning.4

Studie 3 – økt libido

Studieledere var Bjødne Eskeland, PhD, og Erling Thom. Dette var en åpen undersøkelse etter markedsføring av YTE (da kalt Libido), der 31 frivillige rapporterte på en 5-punkts skala om egne opplevelser av libido. Nesten 55 prosent merket betydelig bedret libido, mens 16 prosent rapporterte om ingen endring. Resultatene ble gjengitt i samme artikkel som Studie 1 og 2.

Studie 4 – økt libido

Dette gjelder en oversiktsartikkel av Eskeland, Thom og Svendsen vist til ovenfor. Forfatterne viste til at 58 prosent fikk bedre libido etter 2 uker på YTE (tidligere Libido). Deltakerne viste til økt seksuell aktivitet, økt selvtillit, tilfredshet og utholdenhet. Den andre studien som diskuteres, fant at 84 prosent rapporterte om økt seksuallyst etter 3 uker. Konklusjonen er at det tar 1–2 ukers regelmessig inntak før YTE gir merkbare utslag.

Studie 5

Dr. Kjell Törnblom (f. 1943) ved Universitetet i Denver, Colorado, utførte i 1996/1997 en pilotstudie med 11 pasienter på antidepressiva (serotonin reopptakshemmere), som de første tre ukene fikk YTE og de neste tre ukene et uvirksomt preparat. Etter 6 uker følte deltakerne seg statistisk signifikant bedre. Åtte deltakere fullførte studien (5 menn i alderen 29–67 år, 3 kvinner i alderen 26–39 år). Forsøket var enkeltblindet, det vil si at ingen av deltakerne visste hva de inntok.

Deltakerne vurderte seksuell lyst, hyppighet, energi, trygghet og selvtillit ved hjelp av to måleinstrumenter (DABS og Likert) etter henholdsvis 2 og 5 uker. Bedringene ble funnet å være statistisk signifikante.

YTE kan bidra til bedre treningsresultater
YTE kan bidra til bedre treningsresultater: – utvikle muskelmassen – redusere fettprosenten – øke styrken – redusere melkesyreproduksjonen under treningsøktene

Studie 6

I 1996/1997 sammenliknet Törnblom effekten av kreatin med kreatin pluss YTE på motivasjon, fysisk ytelse og muskelvekst med 39 friske deltakere (19–35 år gamle menn og kvinner), hvorav 26 personer fullførte studien. Av disse var 7 erfarne kroppsbyggere og 19 amatører som trente regelmessig på et lokalt senter. 17 deltakere inntok YTE + 5 g kreatin per dag, mens 9 kun fikk kreatin (kontroll) i et enkeltblindt forsøk som varte i 6 uker. Deltakerne trente tre ganger per uke i 6 uker.

YTE-gruppa ble funnet å ha signifikant bedre treningsmotivasjon, men bare nesten statistisk signifikant økt styrke og muskelvekst. Styrkeøkningen i benpress var 21,2 mot 12,2 kg og i benkpress 8,1 versus 6,1 i favør av YTE-gruppa, som også fikk litt mindre fett (heller ikke statistisk signifikant).

Studie 7

I 1996/1997 ønsket Eskeland å undersøke hvorvidt YTE hadde signifikant virkning på hormonstatus under hardtrening. I samarbeid med Norges idrettshøgskole ble 9 erfarne kroppsbyggere i alderen 20–30 år rekruttert. Deltakerne inntok en dose tilsvarende 111 g YTE i et kryssoverutført forsøk med 7 dagers utvaskingsperiode for å undersøke den umiddelbare virkningen av tilskuddet. Det vil si at de først tok en aktiv dose og deretter ventet i en uke før de inntok ytterligere en dose.

Etter inntak av YTE viste blodanalyser signifikant redusert nivå av kortisol sammenliknet med inaktivt stoff, økt opptak i testosteron i cellene og høyere insulinnivåer. Sistnevnte hormon bidrar til muskelvekst sammen med testosteron, og det er kjent at en del kroppsbyggere ikke bare bruker testosteron og veksthormon, men også injiserer insulin for bedre å «fylle» opp musklenes glykogenlagre, noe som gjør at muskelvolumet øker.

YTE kan bidra til å redusere stress
YTE kan bidra til å redusere stress: – reduserer stresshormonnivået kortisol dramatisk (50%) – økt følelse av ro – bedre nattesøvn

Studie 8

I 2010 studerte tre norske forskere virkningene av YTE® på stressresponsen i fire uker i et dobbeltblindt, placebokontrollert forsøk ved hjelp av Trier sosial stresstest (TSST).6 Deltakerne ble inndelt etter graden av kronisk stress, og etter fire uker ble større velvære målt blant dem med økt nivå av kronisk stress. Også deltakerne med mindre stressnivå opplevde økt velvære, men viste ingen bedring i stressresponsen.

Studie 9

I 2011 gjennomførte Ester Solberg ved Avdeling for rusmisbruk og psykiatri en 12 ukers, dobbeltblind, placebokontrollert studie med 55 deprimerte pasienter med gjennomsnittsalder 45–46 år (45 kvinner og 10 menn).7 En gruppe fikk YTE® alene, en annen kombinert med Melissa officinalis, og en tredje et uvirksomt tilskudd. Deltakernes status ble målt med Hamiltons depresjonsskala (HAM-D) og Beck depresjonsskjema II (BDI-II), der inklusjonskriteriet var en skåre på minimum 10 med HAM-D. Deltakerne møttes før studiestart og etter 3, 6 og 12 uker. Etter 12 uker viste YTE med eller uten M. officinalis signifikant effekt både målt med HAM-D og BDI-II. Kombinasjonen ga ingen tilleggseffekt sammenliknet med YTE® alene. 

YTE er godt for hjernen
YTE er godt for hjernen: – kan lindre pysikiske lidelser, Parkinsons sykdom, epilepsi

Andre studier

I samme periode ble det utført en undersøkelse med 14 norske elitesoldater for å teste effekten av YTE på muskelstyrke, restitusjon og livskvalitet. Produsenten oppgir imidlertid at ingen resultater foreligger.3 Det er også utført flere studier på hukommelse, og ifølge produsenten er resultatene under bearbeiding.

Fra mars til mai 1996 undersøkte en japansk forskergruppe virkningen av tørket eggepulver inkubert tilsvarende 10 dager til egget var utviklet til et embryo (før fosterstadiet).3,8 Forskerne studerte seksuell atferd hos 30 hannrotter i alderen 70 dager, og som hver for seg fikk tilgang til en av 15 hunnrotter i 30 minutter. Hver hunnrotte fikk om morgenen en subkutan injeksjon av progesteron, slik at de ble mottakelige for paring med hver hannrotte. Den seksuelle aktiviteten til tre grupper hannrotter à 10 hver ble testet: Ti fikk inkubert eggepulver, 10 fikk bare eggepulver, mens 10 rotter fikk injisert sterilt vann. Forskerne fant at de hannrottene som hadde fått inkubert eggepulver, paret seg oftere enn på uvirksomt pulver eller kun vann. 

Konklusjon

Dyrestudier kan gi indikasjoner på virkninger, men gir ofte ikke samme resultater på mennesker. På grunn av de store kostnadene forbundet med klinisk forskning på mennesker foreligger det relativt få kontrollerte studier. Produsenten har derfor i stor grad basert seg på tilbakemeldinger fra brukere og kan vise til en rekke positive uttalelser fra enkeltpersoner. Mer enn ti utførte studier indikerer at YTE® kan gi gunstige virkninger på en rekke helsetilstander. Etter vår oppfatning virker rapportene om effekter troverdige, men i likhet med mange andre kosttilskudd er det sannsynlig at virkningene kan variere fra person til person. Det er opp til hver enkelt å forsøke en kur på tre måneder, og vi ser fram til å høre fra brukere om deres erfaringer.

0
  0
  Din handlekurv
  Din handlekurv er tomTilbake til butikken
  Produkter du kanskje liker
   Calculate Shipping
   Apply Coupon